Piacsek bácsi hűlt helye

Rippl-Rónai JózsefHerman Lipót írja egy helyen, hogy Rippl-Rónai József humora szoros kapcsolatban állt művészi alkotásaival. Így például egészen originális, gyakran mosolyra késztető képcímeket talált ki. Kiállításain ilyen címek fordultak elő:
Balaton, előtérben a szép Bárdynéval, Lázár Mária leégve, Közeledik a vihar, Schlézingeréknél már esik, Aratnak, a föld az enyém, a termés a szomszédé.

Volt például egy arcképe, amelynek ezt a címet adta: Ügyvéd, vesztett per után.

Rippl-Rónai József2Egy rokonáról festett pasztell-arckép alá ezt írta: Párizsi cocotte. Ez némi neheztelést is váltott ki az ismerősök körében.

Egy férfi portréja a következő cím alatt futott: Verlaine arcképe. Az egyik látogató megjegyezte, hogy ismeri az urat, ez egy kaposvári suszter arcképe. Erre Rippl így válaszolt:
– Tudom, de nagyon emlékeztetett Verlaine-re.

Gyakori kiállításai alkalmából versikék vagy viccek jelentek meg róla és képcímeiről „Piros főfájás, kék pettyes szobában”, vagy „Piacsek bácsi hűlt helye” csattanóval.